Partners

Vi på Viexpo vill uppmuntra företagen att bekanta sig med nya marknadsmöjligheter och söka tillväxt utanför Finlands gränser

Viexpo Virtual Export Event är ett högklassigt evenemang för små och medelstora företag.

 

Evenemanget förverkligas tillsammans med våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners för detta evenemang

vasek

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK sponsorerar vårt evenemang

Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK sponsorerar vårt evenemang

Du kan diskutera innehållet i sponsorpaketen mer detaljerat med Matias och Carita.

Vi hoppas att just din organisation vill vara med oss för att förverkliga evenemanget och främja finländsk export.

Matias Rosström

Brand & Communications Advisor Viexpo

Carita Pöntiö

Senior Advisor Viexpo