Från nordiska marknader vidare till världen

Via Österbotten till nordiska marknader och vidare ut i världen! Detta har Viexpo klart i tankarna när vi planerar och genomför vår verksamhet. Detta har vi inte heller glömt när det gäller Viexpo Virtual Export Event 2022.

 

I programmet ingår Sveriges potential för framför allt livsmedelsföretag, potentialen av nordiska nätverk ur NordicHubs synvinkel och, som ett exempel på styrkan av samarbetet, fyra finska företags resa till den svenska marknaden genom ett samprojekt.

 

Ut i världen, och mer specifikt den australiensiska marknaden, kommer vi att bekanta oss med tillsammans med Hopoti Oy, och få mer detaljerad information om denna marknad av Nicholas Lowe, Tech Export Finland Oy.

 

När man åker ut i världen måste man också ta hänsyn till logistiken. Vi kommer att få höra mer om de möjligheter som Aurora Botnia erbjuder, samt en guidad rundtur på Wasalines nya fartyg tillsammans med Peter Ståhlberg.

 

Det är alltid intressant att få höra företagens tillväxthistoria. I bästa fall kan andras framgångar inspirera oss själva att göra saker på ett nytt sätt och därmed skapa egna framgångshistorier. Vi kommer att få höra Citec Oy:s grundare Rune Westergård berätta om Citecs resa samt hur de arbetat med export och nya marknader under åren.

 

Viexpo Virtual Export Event 2022 -evenemanget har som uppgift att inspirera, uppmuntra och hjälpa finländska SMF företag ut på internationella marknader.

Kom med!

 

Dessa artiklar kan också intressera dig

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är

Digitalt kunnande är näringslivets levnadsvillkor

Programmet för Viexpo Virtual Export Event 2022 börjar vara i paket. Vi har fått med flera intressanta experter och många intressanta teman. I synnerhet teman inom digitalisering och den framtida digitala kompetensen är mycket aktuella.   Pandemin har tvingat de flesta av oss att ta

Den nederländska marknaden

Viexpo Virtual Export Event i november 2020 hade den nederländska marknaden som ett av temana. Experterna är Laura Dib från Trademill Finland Oy och Marc Wullings från Skipred. De deltagande företag fick också lära känna Claudia Stolk från Rotterdam Partners som berättade hur de kan