Från nordiska marknader vidare till världen

Via Österbotten till nordiska marknader och vidare ut i världen! Detta har Viexpo klart i tankarna när vi planerar och genomför vår verksamhet. Detta har vi inte heller glömt när det gäller Viexpo Virtual Export Event 2022.

 

I programmet ingår Sveriges potential för framför allt livsmedelsföretag, potentialen av nordiska nätverk ur NordicHubs synvinkel och, som ett exempel på styrkan av samarbetet, fyra finska företags resa till den svenska marknaden genom ett samprojekt.

 

Ut i världen, och mer specifikt den australiensiska marknaden, kommer vi att bekanta oss med tillsammans med Hopoti Oy, och få mer detaljerad information om denna marknad av Nicholas Lowe, Tech Export Finland Oy.

 

När man åker ut i världen måste man också ta hänsyn till logistiken. Vi kommer att få höra mer om de möjligheter som Aurora Botnia erbjuder, samt en guidad rundtur på Wasalines nya fartyg tillsammans med Peter Ståhlberg.

 

Det är alltid intressant att få höra företagens tillväxthistoria. I bästa fall kan andras framgångar inspirera oss själva att göra saker på ett nytt sätt och därmed skapa egna framgångshistorier. Vi kommer att få höra Citec Oy:s grundare Rune Westergård berätta om Citecs resa samt hur de arbetat med export och nya marknader under åren.

 

Viexpo Virtual Export Event 2022 -evenemanget har som uppgift att inspirera, uppmuntra och hjälpa finländska SMF företag ut på internationella marknader.

Kom med!

 

Dessa artiklar kan också intressera dig

Erfarenheter från livsmedelsexport, Nordiska marknadsmöjligheter och klusterbyggande

Viexpo Virtual Export Event 2023, evenemanget för främjande av export och internationalisering, arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från livsmedelsexport, och klusterbyggande. I denna artikel berättar vi om fredagens

Att urskiljas i digitala kanaler och Nordiska marknadsmöjligheter

Programmet för evenemanget Viexpo Virtual Export Event 2023 börjar småningom ta form. Detta virtuella evenemang med målsättningen att främja export och internationalisering arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är