Att urskiljas i digitala kanaler och Nordiska marknadsmöjligheter

Programmet för evenemanget Viexpo Virtual Export Event 2023 börjar småningom ta form. Detta virtuella evenemang med målsättningen att främja export och internationalisering arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från livsmedelsexport, och klusterbyggande. I denna artikel berättar vi om torsdagens två första teman och de talare vi hittills bokat till dem. Vänligen notera att alla dessa fastställda sessioner som lyfts fram hålls på finska, men man kan även fråga frågor på svenska och på engelska.

Att urskiljas i digitala kanaler – förmiddag torsdagen 26.1

Digitala kanaler har inom flera branscher en viktig roll för affärsverksamheten, framför allt när man konkurrerar på de internationella marknaderna. På grund av flera konkurrenters och andra aktörers närvar är det dock inte alltid så lätt att skilja sig ur mängden. Med tanke på detta vill vi i årets evenemang lyfta fram inspirerande företagsexempel, där man har lyckats nå framgång i någon specifik digital kanal.

TikTok är en plattform (social media) vars betydelse som en marknadsföringskanal för företag växer hela tiden. Detta begränsar sig inte heller enbart till konsumentvaror, utan även B2B företag kan dra nytta av den. Ett bra exempel på detta är Vilpe Oy från Korsholm, vars TikTok-kanal för tillfället har ca 100 000 följare. Vilpes marknadsföringschef Katarina Hellèn kommer att berätta åt oss hur det gick in för den kanske till och med tokigt låtande idén att börja producera innehåll på TikTok och vad det har krävt att de lyckats med det.

Utöver sociala medier är många företag idag även beroende av näthandelsförsäljning. En egen nätbutik kan vara ett ypperligt sätt att få till stånd försäljning, men att grund en sådan är inte en automatisk garanti för att lyckas. För att förstå bättre vad det krävs för att klara sig med näthandelsverksamhet har vi bjudit in entreprenören Heidi Hendrell. Hon har nätbutiken SporttiRakki (Dogomo Oy), där det säljs hundprodukter och -tjänster, och vars omsättning har stigit med till och med över 40 % per år.

Nordiska marknadsmöjligheter – eftermiddag torsdagen 26.1

Norden har under en lång tid haft en viktig roll i Viexpos verksamhet. Vi ser att de nordiska marknaderna erbjuder nu och i framtiden fina export-/internationaliseringsmöjligheter för finländska företag. Samtidigt utvecklas nya tjänster för att människor och varor ska kunna röra på sig i området. Med tanke på detta kommer Key Account Manager Elisabet Kivimäki, Into Seinäjoki Oy, att berätta om framtidens rese- och logistikmöjligheter i Norden, som byggs upp framför allt kring drones och elflyg.

Dessutom är det meningen att inkludera i programmet presentationer om de marknadsmöjligheter som erbjuds i olika nordiska länder och även diskutera om de nyttor som nordiska/internationella mässor erbjuder för företag.

I följande artikeln går vi närmare in på de teman som behandlas under fredagen.

Kom ihåg att anmäla dig till detta kostnadsfria virtuella evenemang. Du hittar anmälningsblanketten här.

Dessa artiklar kan också intressera dig

Erfarenheter från livsmedelsexport, Nordiska marknadsmöjligheter och klusterbyggande

Viexpo Virtual Export Event 2023, evenemanget för främjande av export och internationalisering, arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från livsmedelsexport, och klusterbyggande. I denna artikel berättar vi om fredagens

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är

Från nordiska marknader vidare till världen

Via Österbotten till nordiska marknader och vidare ut i världen! Detta har Viexpo klart i tankarna när vi planerar och genomför vår verksamhet. Detta har vi inte heller glömt när det gäller Viexpo Virtual Export Event 2022.   I programmet ingår Sveriges potential för framför