Erfarenheter från livsmedelsexport, Nordiska marknadsmöjligheter och klusterbyggande

Viexpo Virtual Export Event 2023, evenemanget för främjande av export och internationalisering, arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från livsmedelsexport, och klusterbyggande. I denna artikel berättar vi om fredagens program där de tre av fyra teman medverkar. Vänligen notera att alla sessioner som nämns hålls på finska, men man kan även fråga frågor på svenska och på engelska.

 

Erfarenheter från livsmedelsexport – fredag 27.1 förmiddag

Livsmedelsindustrin är en av de stora industrierna i vårt land och det finns en god exportpotential bland finländska livsmedelsföretag. För att främja detta lyfts det fram under Viexpo Virtual Export Event viktiga erfarenheter från livsmedelsbranschen, som man kan dra lärdom av.

Först berättar en grupp med företagsrepresentanter, som deltar i Viexpos exportprojekt för ekologiska livsmedelsföretag, om sina erfarenheter från projektet och vilken nytta de anser att de fått från det. Med i diskussionen är Horst Neumann, Suomisen Maito Oy; Pramod Jayaprakash, Spices Chef; Gallina och Jan-Ole Sandås, Ab Finnish Superberries Oy; Matti och Tuuli Kotaja, Finnish Plant; Tuomas Olkkonen, Alavuden Öljynpuristamo; Tuukka och Mervi Turunen, Mood Food Company Oy.

Efter detta berättar Birkkala gårds företagare Simo Larmo om deras erfarenheter från att börja med exportverksamhet. Företaget är specialiserat på produktion av organiskt spelt och man tillverkar produkter både för konsumenter och industrin. Under de senaste åren har företaget satsat mer på export och i framtiden söker man efter tillväxt framför allt genom export. Förmiddagen avslutas av Viexpos internationaliseringsexpert Kåre Björkstrand. Med specialkunnande inom livsmedelsexport och strategiarbete samt exportplanering kommer Kåre att behandla planering av exportstrategi och aktiviteter för livsmedelsföretag i sin presentation.

 

Nordiska marknadsmöjligheter och klusterbyggande – fredag 27.1 eftermiddag

Nordiska marknader erbjuder nu och i framtiden fina export-/internationaliseringsmöjligheter för finländska företag, och därför har Norden länge haft en viktig roll i Viexpos verksamhet. Under fredagseftermiddag får vi höra om aktuella marknadsutsikter på de svenska, norska och danska marknaderna. För att berätta om dessa har vi med oss Business Finlands Senior Advisors Nima Jokilaakso (Sverige), Kaisa Nikkanen (Norge), och Christa Elmgren (Danmark).

Kluster spelar ofta en viktig roll i främjandet av export och internationalisering samt stärkandet av företagens konkurrenskraft och samarbete. Viexpo koordinerar NordicHub, som är en plattform för utvecklingen av finländsk klusterverksamhet samt ett nordiskt nätverk för finländska kluster. Kristian Schrey och Lauri Laaksonen (Viexpo/NordicHub) berättar om NordicHubs verksamhet och betydelsen av kluster. De lyfter fram saker som är bra att ta i beaktande när man utvecklar kluster. Dessutom deltar regionutvecklaren Fredrik Sandelin (Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia) i diskussionen. Han berättar om båt- och livsmedelsbranschens klusterutveckling i Jakobstadsregionen samt tillhörande ClusDe-projektet.

Kom ihåg att anmäla dig till detta kostnadsfria virtuella evenemang. Du hittar anmälningsblanketten här.

 

Dessa artiklar kan också intressera dig

Att urskiljas i digitala kanaler och Nordiska marknadsmöjligheter

Programmet för evenemanget Viexpo Virtual Export Event 2023 börjar småningom ta form. Detta virtuella evenemang med målsättningen att främja export och internationalisering arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är

Från nordiska marknader vidare till världen

Via Österbotten till nordiska marknader och vidare ut i världen! Detta har Viexpo klart i tankarna när vi planerar och genomför vår verksamhet. Detta har vi inte heller glömt när det gäller Viexpo Virtual Export Event 2022.   I programmet ingår Sveriges potential för framför