Den nederländska marknaden

Viexpo Virtual Export Event i november 2020 hade den nederländska marknaden som ett av temana.

Experterna är Laura Dib från Trademill Finland Oy och Marc Wullings från Skipred. De deltagande företag fick också lära känna Claudia Stolk från Rotterdam Partners som berättade hur de kan hjälpa finska företag att komma in på marknaden.

Joel Dori från Startup Amsterdam höll också ett intressant anförande.

Vi deltagare fick omedelbart en känsla av att vi gärna skulle besöka Nederländerna tillsammans och lära känna de olika aktörerna och marknadsmöjligheter. Förhoppningsvis kommer det någon gång att förverkligas!

Under den nederländska temadagen arbetade företagen under ledning av Marc och Laura. Varje företag gick igenom sin egen situation och bedömde sin exportberedskap.

Som ett resultat av temadagen har t.ex. Aulis Lundell Oy vidtagit åtgärder med Marc och Laura när det gäller marknadsundersökning och marknadstillträde.

”Viexpos virtuella evenemang hade många intressanta innehåll och ett av dem var detta tema om Nederländerna. Tack vare evenemanget hittade vi bra partners för att reda ut marknadsmöjligheter och förhoppningsvis även för att börja försäljning,” säger affärschef Jukka Suutari.

Dessa artiklar kan också intressera dig

Erfarenheter från livsmedelsexport, Nordiska marknadsmöjligheter och klusterbyggande

Viexpo Virtual Export Event 2023, evenemanget för främjande av export och internationalisering, arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från livsmedelsexport, och klusterbyggande. I denna artikel berättar vi om fredagens

Att urskiljas i digitala kanaler och Nordiska marknadsmöjligheter

Programmet för evenemanget Viexpo Virtual Export Event 2023 börjar småningom ta form. Detta virtuella evenemang med målsättningen att främja export och internationalisering arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är