Digitalt kunnande är näringslivets levnadsvillkor

Programmet för Viexpo Virtual Export Event 2022 börjar vara i paket.

Vi har fått med flera intressanta experter och många intressanta teman. I synnerhet teman inom digitalisering och den framtida digitala kompetensen är mycket aktuella.

 

Pandemin har tvingat de flesta av oss att ta något slags digitalt språng, och i huvudsak har vi kunnat ändra vårt tänkande relativt smidigt och modigt ta emot de ändringar som har gjort det möjligt för oss att utföra våra uppgifter.

Förändringen har dock varit snabb, och kommer troligtvis att fortsätta så. Vi har till vårt förfogande allt flera nya digitala verktyg, som vi använder smidigt. Vi har fått möjlighet att göra nya affärer med olika digitala verktyg. E-handelsplattformar finns i lämplig storlek för alla, webbplatser omdesignas och lämpliga språkversioner görs för dem, och digitala kanaler är redan ett levnadsvillkor inom marknadsföringen.

Ingen har frågat om vi är redo för detta? Världen är nu plötsligt öppen och möjligheter erbjuds från alla håll. Noterar vi de utmaningar som kommer med möjligheterna, och hänger vi med i takten?

 

På Viexpo Virtual Export Event 2022 erbjuder vi olika perspektiv för att stödja företag och hjälpa till med att hänga med i den snabba takten.

Matias Toukonen, Axla Logistics, kommer med synpunkter och erfarenheter inom E-handeln, och företaget O’Wow berättar sin egen historia i E-handelsvärlden och hur man bygger ett brand direkt på internet.

Vi får också höra hur internationell marknadsföring kommer att se ut i framtiden när Sebastian Östman, Genero, berättar om framtida marknadsföringsmodeller.

 

Viexpo Virtual Export Event 2022 -evenemanget har som uppgift att inspirera, uppmuntra och hjälpa finländska SMF företag ut på internationella marknader.

Kom med!

Dessa artiklar kan också intressera dig

Erfarenheter från livsmedelsexport, Nordiska marknadsmöjligheter och klusterbyggande

Viexpo Virtual Export Event 2023, evenemanget för främjande av export och internationalisering, arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från livsmedelsexport, och klusterbyggande. I denna artikel berättar vi om fredagens

Att urskiljas i digitala kanaler och Nordiska marknadsmöjligheter

Programmet för evenemanget Viexpo Virtual Export Event 2023 börjar småningom ta form. Detta virtuella evenemang med målsättningen att främja export och internationalisering arrangeras nu för tredje gången 26-27.1.2023. Denna gång byggs evenemanget upp kring fyra huvudteman; att urskiljas i digitala kanaler, nordiska marknadsmöjligheter, erfarenheter från

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är