Digitalt kunnande är näringslivets levnadsvillkor

Programmet för Viexpo Virtual Export Event 2022 börjar vara i paket.

Vi har fått med flera intressanta experter och många intressanta teman. I synnerhet teman inom digitalisering och den framtida digitala kompetensen är mycket aktuella.

 

Pandemin har tvingat de flesta av oss att ta något slags digitalt språng, och i huvudsak har vi kunnat ändra vårt tänkande relativt smidigt och modigt ta emot de ändringar som har gjort det möjligt för oss att utföra våra uppgifter.

Förändringen har dock varit snabb, och kommer troligtvis att fortsätta så. Vi har till vårt förfogande allt flera nya digitala verktyg, som vi använder smidigt. Vi har fått möjlighet att göra nya affärer med olika digitala verktyg. E-handelsplattformar finns i lämplig storlek för alla, webbplatser omdesignas och lämpliga språkversioner görs för dem, och digitala kanaler är redan ett levnadsvillkor inom marknadsföringen.

Ingen har frågat om vi är redo för detta? Världen är nu plötsligt öppen och möjligheter erbjuds från alla håll. Noterar vi de utmaningar som kommer med möjligheterna, och hänger vi med i takten?

 

På Viexpo Virtual Export Event 2022 erbjuder vi olika perspektiv för att stödja företag och hjälpa till med att hänga med i den snabba takten.

Matias Toukonen, Axla Logistics, kommer med synpunkter och erfarenheter inom E-handeln, och företaget O’Wow berättar sin egen historia i E-handelsvärlden och hur man bygger ett brand direkt på internet.

Vi får också höra hur internationell marknadsföring kommer att se ut i framtiden när Sebastian Östman, Genero, berättar om framtida marknadsföringsmodeller.

 

Viexpo Virtual Export Event 2022 -evenemanget har som uppgift att inspirera, uppmuntra och hjälpa finländska SMF företag ut på internationella marknader.

Kom med!

Dessa artiklar kan också intressera dig

Livsmedelsföretagen till marknaderna i Sverige

Under VVE-evenemanget 2020 ordnades en programpunkt med fokus på livsmedelsbranschen och hur man skall ta sig till den svenska marknaden.  Anders Holm (Borkan Business Partner AB), som har tjugo års erfarenhet av export och främst inom livsmedel, hade då presentation om ämnet. Hans specialitet är

Från nordiska marknader vidare till världen

Via Österbotten till nordiska marknader och vidare ut i världen! Detta har Viexpo klart i tankarna när vi planerar och genomför vår verksamhet. Detta har vi inte heller glömt när det gäller Viexpo Virtual Export Event 2022.   I programmet ingår Sveriges potential för framför

Den nederländska marknaden

Viexpo Virtual Export Event i november 2020 hade den nederländska marknaden som ett av temana. Experterna är Laura Dib från Trademill Finland Oy och Marc Wullings från Skipred. De deltagande företag fick också lära känna Claudia Stolk från Rotterdam Partners som berättade hur de kan